سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

کامبیز طالبی – استادیار و رئیس مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و

چکیده:

تغییرات سریع و وسیع محیط اجتماعی و اقتصادی شرایط جدیدی را برای اموزش عالی ایجاد کرده است. ارتباط هرچه بیشتر، عمیقتر و با تنوع بیشتر بین نظام ملی آموزش عالی بانظام ملی نوآوری باعث ایجاد فرایندی خواهد شد که قادر خواهد بود ظرفیتهای فن آوری توسعه، فرهنگ نوآوری و عادت بکارگیری فن اوری در توسعه زمینه های مستعد اشتغال در کشور ار افزایش داده و بعلاوه از طریق تولید بیشتر، افزایش ارزش افزوده و بهره وری ملی، باعث پر رنگ تر شدن نقش کشور در اقتصاد جهامی و تبدل شدن کشور به قطب منحصر به فرد فن آوری و نوآوری در منطقه آسیای غربی و منطقه قفقاز شود و این تجربیات را به سایرکشورهای در حال توسعه نیز انتقال دهد. وجود دانشآموختگان کارافرین که بتوانند نیازهای نوآوری خود را از طریق اقدامات مشترک و هم افزا بین دو نظام ملی آموزش عالی و نظام ملی نوآوری برآورده سازند تنها در گرو تکمیل زنجیره دانش، مهارت، دانایی و نوآوری توسط دونظام فوق الذکر می باشد.