مقاله نظريه آدلر و روان شناسي سياسي آقامحمدخان قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 7 تا 50 منتشر شده است.
نام: نظريه آدلر و روان شناسي سياسي آقامحمدخان قاجار
این مقاله دارای 44 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روانشناسي سياسي
مقاله آقا محمدخان قاجار
مقاله تحولات سياسي در ايران دوره قاجاريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله شخصيت آقامحمدخان موسس سلسله قاجار بر مبناي نظريه آلفرد آدلر بررسي شده است و از مفهوم محوري اين نظريه يعني حقارت و حقارت اجتماعي و مفاهيمي نظير اراده گرايي و سبک زندگي براي شناخت شخصيت و رفتار سياسي آقامحمدخان قاجار استفاده شده است. ابعاد گوناگون واقعه اختگي و بازتاب اجتماعي اين واقعه در دوران گروگان بودن وي در شيراز از دربار کريم خان زند و نيز تاثيرات حقارت اختگي در ابعاد اجتماعي آن در دوره پادشاهي يعني کسب قدرت، حفظ قدرت و سلطنت و تلاش براي استقرار آن در ايل قاجار مورد کاوش قرار مي گيرد. به نظر نگارنده زندگي آقامحمدخان قاجار يکي از موارد اعتبار و درستي نظريه آدلر است. نظريه آدلر مي تواند بسياري از ابهامات در رفتار سياسي آقامحمدخان قاجار را روشن کند و آنها را در يک دستگاه نظري توضيح علمي دهد.