سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید گوهری منش – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
بهزاد حقیقی – دانشکده علوم ، گروه شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ترمودینامیک و خواص انت

چکیده:

در این مقاله روش هنگرد های غیر تعادلی را برای معرفی نظریه پریشیدگی ترمودینامیک آماری غیر تعادلی به کار می بریم. فرمول بندی هنگرد های غیر تعادلی که سبب فراهم آوردن مبانی میکروسکوپی در ترمودینامیک فرآیندهای برگشت ناپذیر میشود مطرح میگردد. نظریه پریشیدگی ترمودینامیک آماری غیر تعادلی می تواند از طریق روش ها هنگرد ی غیر تعادلی توضیح داده شود. در پایان ارتباط با ترمودینامیک برگشت ناپذیرمتداول نیز نشان داده شده است.