سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وجیهه ملکی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-ایران
ناهید انصاری – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-ایران
آزیتا سعیدی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-ایران

چکیده:

جریان پیوسته آب به داخل فضای مویین بین الیاف ، به قابلیت مویینگی منسوج تولید شده بستگی دارد . نفوذ مویینگی آب به مجموعه الیاف به اندازه و تعداد فضاهای مویینه و راستای حرکت آب وابسته می باشد. در این تحقیق، پیشروی عمودی و افقی آب در پارچه پنبه ای با بافت تاری -پودی مقایسه شده است . اندازه گیری نفوذ مویینگی بر اساس کاهش ناگهانی مقاومت پارچه از مقدار زیاد والقائ میدان مغناطیسی آب نفوذ کرده به نمونه انجام شده است .همچنین نفوذ مویینگی عمودی آب در نمونه پارچه با مشاهدات بصری مقایسه شده است.نتایج تجربی نشان داد که پیشروی عمودی در نمونه ها تحت تاثیر وزن آب بالا رفته است که بخصوص پس از گذشت زمان محسوس تر می باشد، و نیز نفوذ مویینگی عمودی کمتر از نفوذ مویینگی در راستای افقی در نمونه های پارچه است که در اثر جاذبه آب نفوذ کرده است. همچنین نتایج نشان داد که نمره نخ در طول پیشروی و سرعت پیشروی آب در پارچه اثر می گذارد.