مقاله نقد و بررسي ديدگاههاي جمال زاده درباره زنان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه 115 تا 130 منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي ديدگاههاي جمال زاده درباره زنان ايراني
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمالزاده
مقاله زن ايراني
مقاله ادبيات داستاني
مقاله مشروطه
مقاله قهرمان داستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محمد علي جمالزاده، نخستين نويسنده ايراني است كه به نوشتن داستان كوتاه به شيوه اروپايي پرداخت. اولين مجموعه او يكي بود يكي نبود را سرآغاز ادبيات واقع گرايي ايران دانسته اند. مهمترين مضامين مطرح شده در داستانهاي جمالزاده، مضامين اجتماعي و سياسي است. يكي از اين موضوعها، مساله زنان است. از آنجا كه جمالزاده در دوره كودكي محيط و فرهنگ ايران عصر مشروطه را از نزديك ديده و با خاطره آن از ايران خارج شده و پس از چندي تقريبا تا پايان عمر به ميهنش بازنگشته است، زنان قصه هاي او عموما زنان دوره قاجارند: کم اطلاع، سطحي و عموما بي سواد و خرافاتي. دوري جمالزاده از ايران بر ديدگاه او درباره بسياري از مسايل اجتماعي، از جمله مساله زنان تاثير گذاشت و در واقع، او از بسياري از وقايع و تحولات فرهنگي جامعه بي خبر ماند.
در اين مقاله، عزم بر آن است تا ضمن بيان مقدمه اي در باب چگونگي حضور زنان در داستانهاي جمالزاده، به نقد و بررسي ديدگاههاي او درباره زن ايراني پرداخته شود.