مقاله نقد و بررسي نظريه هاي موجود درباره نقش رسانه ها در مديريت بحران با تاکيد بر نظريه آلوين تافلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 99 تا 111 منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي نظريه هاي موجود درباره نقش رسانه ها در مديريت بحران با تاکيد بر نظريه آلوين تافلر
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله رسانه
مقاله نظريه تافلر
مقاله مديريت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر پس از بررسي دقيق نظريه تافلر در زمينه مديريت بحران و رسانه به روش استقرايي، مطالبي استخراج و با توجه به ارکان اساسي نظريه ها (توصيف، تبيين و تجويز)، سامان داده شده است. از نکات بديع نظريه تافلر مي توان به رسانه هاي سنتي، مدرن و پسامدرن، توجه به گستره تاريخ و تمدن بشري و همچنين بحران زايي گفتمان موج سومي رايانه مدار در ابعاد مختلف (ملي، فراملي و فروملي) و در موضوع هاي گوناگون، اشاره کرد.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد کشورهاي در حال توسعه (ازجمله ايران) نبايد در مديريت بحران هاي داخلي و خارجي از نقش عمده رسانه هاي موج سومي غافل باشند، بلکه بايد بکوشند بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم را فراهم آورند.