مقاله نقد و تحليل بازيگر شطرنج و جايگاه پريم چند در ادبيات داستاني معاصر هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 29 تا 53 منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل بازيگر شطرنج و جايگاه پريم چند در ادبيات داستاني معاصر هند
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات داستاني معاصر هند
مقاله پريم چند
مقاله بازيگر شطرنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ بيگدلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمد محمدقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان پردازي و قصه گويي در سرزمين هند، سابقه اي طولاني دارد. آثاري چون «پنچ تنترا»، «مهابھارت و راماين» که از داستان هاي مهم در تاريخ کهن هند به شمار مي روند و شهرت جهاني يافته اند؛ گوياي سابقه دراز دامن اين نوع ادبي در سرزمين هندوستان است. زبان فارسي، اردو و هندي نزديکترين زبان هاي امروزي جهان اند و از ديرباز تا به امروز بين اين زبان ها داد و ستد وجود داشته و تحت تاثير يکديگر بوده اند. از ميان نويسندگان و داستان سرايان برجسته معاصر هند، پريم چند (1880- 1936 م) به بنيانگذاري شيوه نوين داستان نويسي در ادبيات اردو و هندي معروف شده است و آثار وي علاوه بر شبه قاره هند و پاکستان، در کشورهاي غربي نيز شناخته شده اند. پريم چند يکي از داستان نويسان واقع گرا (realist) در دوره معاصر ادبيات اردو و هندي است که در زمينه داستان کوتاه، رمان، نمايشنامه و غيره آثار برجسته اي از خود به جاي گذاشته است. اين مقاله کوشش دارد با بررسي و تحليل آثار و دامنه نفوذ و تاثير پريم چند، جايگاه وي را در ادبيات داستاني معاصر هند مشخص سازد. روش پژوهش در اين مقاله توصيفي – تحليلي است که از استقصا در متن هاي داستاني پريم چند، به ويژه داستان «بازيگر شطرنج» و با استناد به آرا و نظريات منتقدان درباره اثرگذاري وي در ديگران و تحليل اين اظهارات، نقش و جايگاه او را ترسيم مي سازد. اجمالا نتيجه اوليه تحقيق نشان مي دهد که پريم چند از حيث به کارگيري شيوه ها و شگردهاي رئاليستي، با رويکرد مقاومت در برابر استعمار، براي بسياري از داستان نويسان معاصر هند الگو قرار گرفته است.