سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ضامن جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
عبدالله سهرابی بیدار – استادیاردانشگاه تهران

چکیده:
افغانستان یکی ازکشورهای لرزه خیزجهان به شمارمی اید بطوریکه سالانه زمین لرزه های کوچک تامتوسط زیادی وهرچندسال یکبار زمین لرزه بزرگ راتجربه می کند بنابراین مطالعات لرزه خیزی و پهنه بندی لرزه ای مناطق لازم و ضروری می باشد دراین مقاله تاثیرشرایط ساختگاه برروی بیشینه شتاب زمین درابرفت شهرکابل موردبررسی قرارمیگیرد تحلیل خطرلرزه ای به روش انالیز معادل خطی یک بعدی توصط نرم افزار Deepsoil صورت گرفته است گستره شهرکابل به سلولهای 2×2 کیلومترشبکه بندی شده و هرسلول شبکه بصورت یکستون خاک مجزا انالیز شده است درنهایت نتایج بصورت نقشه های ریزپهنه بیشینه شتاب سطح زمین دردوحالت سنگ بسترالاستیک وسنگ بسترصلب و باحتمال وقوع 10درصددر50سال معادل دوره بازگشت 475 سال ارایه گردیده است نتایج نشان میدهد که بیشینه شتاب ازغرب به سمت شرق روندکاهشی را نشان میدهد