مقاله نقش آموزش در ارتقا شاخص هاي هويت ملي؛ (بررسي موردي دانش آموزان شهر زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 181 تا 206 منتشر شده است.
نام: نقش آموزش در ارتقا شاخص هاي هويت ملي؛ (بررسي موردي دانش آموزان شهر زنجان)
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروژه
مقاله مديريت سيکل پروژه
مقاله هويت
مقاله هويت اجتماعي
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اقدم محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شيري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اوجاقلو سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي هويت اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه با تاکيد بر بعد هويت ملي آنان مي پردازد. در اين مقاله سعي شده به اين پرسش پاسخ داده شود که چگونه مي توانيم ميزان تعلق به هويت ملي دانش آموزان را افزايش دهيم؟ جامعه هدف دانش آموزان، دو دبيرستان از نواحي يک و دو شهر زنجان و به تعداد 700 نفر بوده که از آن تعداد، 30 نفر به منظور حضور در کارگاه انتخاب شدند. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردي و حل مساله و بر اساس زماني، طولي و پانلي بوده است. روش تحقيق از نوع کيفي و با تاکيد بر تکنيک PCM (مديريت سيکل پروژه) بوده است. در بحث مباني نظري علاوه بر ديدگاه هاي خرد، کلان و تلفيقي راجع به هويت، از نظريات تاجفل، گيدنز، جنکينز و پيتربورک نيز استفاده شده است. جمع آوري اطلاعات از طريق تشکيل کارگاه ها و پرسشنامه حاصل شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ميزان تعلق به هويت ملي کل دانش آموزان در مقايسه با قبل از اجراي طرح، 10 درصد افزايش يافته است. ميزان تعلق به هويت ملي در بين دانش آموزان پسر، 15 درصد و در بين دختران 5 درصد در مقايسه با قبل از اجراي طرح افزايش يافته است. ميانگين نمره هويت تک تک دانش آموزان دختر و پسر در مقايسه با قبل از اجراي طرح، افزايش قابل توجهي داشته است. همچنين ميزان آشنايي دانش آموزان با مشاهير و مفاخر ايران زمين، عناصر فرهنگ ملي، آثار تاريخي و ملي ايران زمين، موسيقي ايراني و برخي اسطوره هاي ملي ـ که شاخص هاي هويت ملي هستند ـ در مقايسه با قبل از اجراي طرح، افزايش داشته است.