سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا عسکرپور – کارشناس مرکز ملی شمار هگذاری کالا و خدمات ایران
فرهاد کافی – کارشناس مرکز ملی شمار هگذاری کالا و خدمات ایران

چکیده:

هر بازار عرصه ای برای تقابل عرضه و تقاضای فروشنده و خریدار یک محصول است . این تقابل در بازارها ی الکترونیکی در عرصه ای مجازی رخ می دهد. بنابراین خریدار باید تنها براساس اطلاعاتی که عرضه کنندگان برای محصول مورد نظر ارایه می نمایند، محصولات را مقایسه و بهترین پیشنهاد را انتخاب کند. دشواری انجام این مقایسه در عرصه تجارت الکترونیک به سبب فقدان استاندارد فراگیر طبقه بندی و توصیف محصول و ناهمگونی و تعدد استانداردهای موجود، یکی از چال ش های اساسی پیش رو در توسعه تجارت الکترونیک است. با توجه به این موضوع، در این مقاله تجارت الکترونیک و چالش های پیش روی آن در سطح ملی و با محوریت معرفی محصول بررسی م یشود. سپس به منظور ارایه یک را هحل مناسب برای این چالش، یک سیستم طبقه بندی و کد گذاری با استانداردهای توصیفی پیشنهاد می گردد. در پایان ایران کد (نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات) به دلیل ساختار، ویژگی ها و قابلیتهای خاص خود به عنوان فراه مکننده این را هحل در سطح ملی معرفی م یگردد.