سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سودابه سرافرازی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر محمدی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید گرمابی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم دینی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این کار پژوهشی نقش محلول آبی نشاسته در کاهش اصطکاک بین لایه ای از طریق ارزیابی کاهش افت فشار لازم برای گردش محلول در یک مدار بسته مطالعه شده است. نتایج نشان میدهند که با افزایش غلظت نشاسته افت فشار لازم کاهش مییابد. ضمناً در یک غلظت مشخص از محلول آبی نشاسته، با افزایش زمان جریان گردشی عملکرد پلیمر تضعیف میشود. همچنین، روند تضعیف در نمونه های با جرم مولکولی متوسط بصورت طبیعی و در نمونه های با جرم مولکولی بسیار بالا غیرمعمول است. این امر به نحوه تجمع مولکولهای نشاسته و شکست آنها: گسیختگی زنجیر ها(Chain fracture) یا فروپاشی تجمعات (Aggregate dissociation)نسبت داده شد.