سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
قدرت الله نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بیمه)دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
رضا خوش سیما – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده:
امروزه بیشتر سازمان ها برای افزایش توانمندی، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامهریزی استراتژیک می باشند. این برنامه ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف، مأموریت ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد. از این رو برنامه ریزی استراتژیک با نگرش به آن عوامل ازپیش تعیین می گردد. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از فنون برنامه ریزی استراتژیک، عوامل داخلی(نقاط قوت وضعف) و عوامل خارجی(فرصت وتهدید)،اهداف بلند مدت سازمان شیلات ایران شناسایی و برای دستیابی به این اهداف، استراتژی های مناسب تدوین و پیشنهاد شده است. در این راستا جهت تدوین برنامه استراتژیک سازمان شیلات، سوالاتی مطرح شده و بر اساس تحلیل های انجام شده مدلی جهت پاسخ گویی به سوالات با هدف تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان ارائه شده است که عمده نتایج بدست آمده توجه سیاستگذاران و متولیان سازمان شیلات به نکات مهمی همچون تقویت فرهنگ اجتماعی مناطق دریای خزر،تقویت و استفاده ازساز وکارهای قانونی،اصلاح و بازنگری در قانون حفاظت منابع آبزیان،تقویت بیمه کشاورزی،،ترغیب بهره برداران به استفاده از بیمه کشاورزی(فواید و مزایای آن)،تلاش جهت تامین بخش از پروتئین و همچنین افزایش سرانه مصرف جامعه،ارتقاء سطح کمی و کیفی بازارهای جهانی،بهره برداری از توان مالی و علمی بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در حوزه شیلات، حفظ ذخایر موجود و بازسازی ذخایر دریا با تکیه بر استفاده از موازین صید شده از دریا تاکید شده است