سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

جهانگیر یداللهی فارسی – استادیار و مدیر گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

تغییرات سریع محیطی شرایط جدیدی را برای آموزش عالی ایجاد کرده است. برایند این شرایط، لوزم توسعه قابلیت های کارآفرینی در کشور بهمنظور ایجاد کسب و کارهای جدید، استفاده از ظرفیتها بلا استفاده، توسعه ظرفیتهای موجود و حل مشکلات اجتماعی است. در پاسخ به این چالش ها، ماموریت جدید دانشگاه ها ایجاد قابلیت های کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاهها است. بدین منظور دانشگاه ها می بایست ابتدا خود را برای ایفای این نقش آماده نمایند. به عبارت دیگر رویکرد کارآفرینی دانشگاهی راهی به سوی دانشگاه کارآفرین است.
کارآفرینی دانشگاهی عبارت از ایجاد زمینه توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه، تجاری کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و نواوری در گسترش مرزهای دانش بشری است.
در این مقاله ابتدا با ذکر مقدمه ای در مورد شرایط پیش روی دانشگاه ها و لزوم ایفای نقش دانشگاه ها در تسریع فرایند توسعه کشور، دلائل نیاز به توسعه کارآفرینی در کشور بیان میشود. سپس مفهوم کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاهکارآفرین شرح داده می شود. نقش دانشگاه در توسعه قابلیتهای کارآفرینی به منظور ایجاد قابلیتهای لازم برای توسعه در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی و الزامات ایفای درست این نقش توسط دانشگاه بحث اصلی این مقاله است. در پایان با توجه به انتظارات موجود از دانشگاه های کشور، یک مدل برای ایجاد تحول در دانشگاه ها به منظور دستیابی به دانشگاه کارآفرین ارائه می گردد.