مقاله نقش جوانان قوم لر در ساختار خويشاوندي و ازدواج در آن قوميت با بررسي چهار فيلم سينمايي خون بس، نامزدي، آرزوهاي زمين و عروس در گهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه 103 تا 120 منتشر شده است.
نام: نقش جوانان قوم لر در ساختار خويشاوندي و ازدواج در آن قوميت با بررسي چهار فيلم سينمايي خون بس، نامزدي، آرزوهاي زمين و عروس در گهواره
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار خويشاوندي
مقاله ازدواج هاي تحميلي
مقاله قوميت
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينا صدف
جناب آقای / سرکار خانم: مباركي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که اغلب فيلم نامه هاي استان لرستان با محور روابط خويشاوندي و الگوهاي ازدواج در جوانان در بستر ويژگيهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سنتي شکل گرفته و واقعيات اجتماعي جامعه سنتي لرستان را انعکاس مي دهند، بررسي اين مضمون مدخلي براي ارايه چشم اندازي از مناسبات و معيارهاي اجتماعي – فرهنگي جامعه سنتي لرستان است.
در اين پژوهش با استفاده از تئوري بازنمايي و نيز تئوري تفسير انسان شناسي تلاش دارد نقش جوانان در ساختار خويشاوندي قوم لر در استان لرستان شناسايي نموده و الگو هاي حاکم بر روابط خويشاوندي و ازدواج جوانان را بر اساس جامعه مورد مطالعه (4 فيلم منتخب) که بازتاب کننده واقعيات اجتماعي است، بشناسد.