مقاله نقش دانش و شناخت در زندگي روزمره، مقايسه موردي: (خانواده هاي تحصيل کرده و کم سواد تهراني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در آموزش عالي ايران از صفحه 67 تا 110 منتشر شده است.
نام: نقش دانش و شناخت در زندگي روزمره، مقايسه موردي: (خانواده هاي تحصيل کرده و کم سواد تهراني)
این مقاله دارای 44 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله شناخت
مقاله معرفت
مقاله هوش ادراکي
مقاله هوش هيجاني و سبک زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منادي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، از طرفي، بررسي تفاوت و رابطه دانش و شناخت در حوزه آموزش عالي، است از طرف ديگر، به دنبال مشاهده نمود دانش و شناخت در زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. دانش مجموعه اطلاعات منسجمي است که در مورد يک موضوع خاص مي باشد. در حالي که منظور از شناخت يا معرفت يعني اينکه فرد به دانش به دست آمده باور داشته باشد و بتواند آن را در زندگي روزمره به کار ببرد. براي اين کار، فرد مي بايستي توانايي پردازش اطلاعات و دانش کسب شده را داشته باشد. دانش پس از تبديل به شناخت در سبک زندگي افراد عينيت مي يابد. به زبان ديگر، فقط هوش ادراکي تعيين کننده شکل و مسير زندگي افراد نبوده، بلکه هوش هيجاني نيز در اين امر نقش مهمي ايفا مي کند.
با روشي کيفي و در پي مصاحبه هاي طولاني با تعدادي از خانواده هاي تهراني (مردان و زنان) که به صورت کاملا تصادفي انتخاب شدند، مطالب مطرح شده را مورد بررسي قرار داديم. اين خانواده ها در دو منطقه شمال و جنوب تهران ساکن بودند.
طبق نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر، افرادي که داراي دانش بالايي هستند، الزاما داراي شناخت خوبي نبوده، به عبارتي، دانش اين گونه افراد در زندگي روزمره شان عينيت نيافته است. بر عکس افرادي که داراي دانش علمي بالايي نيستند، ولي به همان دانش اندک معرفت پيدا کرده اند. در نتيجه، اثر اين شناخت و معرفت را در زندگي روزمره آنان مي توان مشاهده کرد.