سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرشاد درگاهی – دانشجوی رشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر
رباب چاه شوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر

چکیده:
با توجه به اینکه در کارهای اکتشافی و تولیدی توصیف مفصل و کمی خصوصیات مخزن که همه اطلاعات لرزه ای، پتروفیزیکی و زمین شناسی در دسترس را در بر داشته باشد، می تواند شدیداً اقتصاد توسعه و ازدیاد برداشت مخزن را بهبود ببخشد، همچنین درک خوب از مدل مخزن شامل توزیع پارامترهای پتروفیزیکی از قبیل سنگ شناسی، تخلخل و اشباع شدگی می تواند در تصمیمات با ریسک های مالی زیاد از قبیل حفاری مفید باشد. لذا با تعیین خصوصیات مخزن، تشخیص ریسک ها و ساختن پیشگویی های صحیح از پارامترهای مخزن می توان از مخازن هیدروکربوری با تعداد چاههای کمتر، حداکثر بهره برداری را بعمل آورد: نتیجه این توصیف مخزن روی هم رفته کاهش هزینه های اکتشاف و تولید در کارهای زیر سطحی خواهد بود. یکی از روشهای بهینه توصیف مخزن، توصیف لرزه ای مخزن می باشد و منظور از آن، ساختن یک مدل زمین شناسی با خواص تعریف توصیف شده بوسیله پارامترهای پتروفیزیکی قابل اندازه گیری از داده های لرزه ای مثل زمان های سیر و دامنه موج می باشد. داشتن آگاهی بیشتر از اطلاعات نگارهای چاهها، نتایج بدست آمده از نمونه های مغزه، نتایج آزمایشات تولید چاهها، اطلاعات فشار مخزن، اطلاعات زمین شناسی و … در جهت ساختن یک مدل واقعی تر مفید خواهد بود