سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی وجودی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله – مدیر عامل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران
علیرضا سعیدی – عضو هیئت مدیره و سرپرست بخش آموزش جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران
حامد مزلقانی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

سازمانهای غیر دولتی در نظم نوین جهانی علاوه بر اینکه بعنوان نمودی از دموکراسی در جوامع مطرح میشوند، بعنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده میگیرند . با توجه به ماهیت مردمی بودن این سازمانها، در واقع ارگان نظارتی مردم به فعالیتهای دولت در جهت اجرای خواسته های آنها نیز بشمار میروند . در مقاله حاضر پس از بحث کوتاهی که در زمینه معرفی سازمانهای غیردولتی و نیز بحران زلزله در ایران ارائه میگردد با توجه به نظام ساخت و ساز کشور نقشی که سازمانهای غیردولتی میتوانند در کنار دولت در جهت کاهش خسارتهای ناشی از زلزله داشته باشند مطرح میشود . در پایان راهکارهای اجرایی در زمینه بکارگیری این سازمانها در جهت ارتقای فرهنگی و علمی کشور در جهت مقابله به بحرانها ارائه گردیده است .