مقاله نقش سازه در ساختار زيباشناسي معماري معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در هويت شهر از صفحه 27 تا 38 منتشر شده است.
نام: نقش سازه در ساختار زيباشناسي معماري معاصر
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه
مقاله فرآيند طراحي
مقاله زيباشناسي
مقاله نماد
مقاله بيان بصري
مقاله فرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي آژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيوند فرم معماري و سازه بر اساس شواهد بسيار در معماري گذشته ايران به خصوص سلجوقي و تيموري و در اروپا (بويژه گوتيک) و همچنين معماري بومي اکثر کشورهاي جهان وجود داشته است. به تدريج اين پيوند در پي تحولات معاصر مي تواند دستمايه اي باشد تا اين دو خويشاوند (معماري و سازه) زيبايي و استواري جديدي را شکوفا کنند. اين مقاله، بررسي وجوه اين روش را مي پويد. بي ترديد فضاي معماري در تار و پود سيماي شهري، فضايي کيفي و مبين خصوصيات بصري است. بر اساس اين روش: 1- شکل گيري فضاي معماري و سازه به طور همزمان همراه با بياني بصري است، 2- معني شناسي و نماد پردازي به گونه ايست که فرم سازه اساس زيبايي فضاي معماري است پس اين روش مي تواند ساختار زيباشناسي جديدي را ايجاد کند.
پيوند بين فرم و سازه تنديس خاصي را پديد مي آورد که حاصل خلاقيت در سازه، فرم و فن آوري هاي ويژه اي در ساخت است.