سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش عرب مارکده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سورفکتانت ها یا موادفعال سطحی رده مهمی از مواد شیمیایی صنعتی را شامل میشود که کاربرد آنها به دلیل ویژگی که دارند کاهش کشش سطحی روز به روز گسترده تر می گردد بیوسورفکتانت ها یا سورفکتانت های زیستی سورفکتانت هایی که توسط میکروارگانیسم ها تولید می شوند در بین دو فاز با قطبیت متفاوت قرار میگیرند نفت/ آب، هوا/ آب، و یا آب/ سطح جامد. این مواد به عنوان مواد مرطوب ساز سطوح جامد نیز دارای کاربرد هستند افزایش برداشت بازیافت نفت به کمک بیوسورفکتانت ها یکی از مهمترین زمینه های کاربردی بیوسورفکتانت ها در زمان حال و آینده خواهد بود در اکثر مخازن نفتی میزان نفت قابل استحصال اولیه بین 40-30 درصد می باشد البته برای تعدادی از مخازن از جمله مخازن کشور ما این رقم حدود 20 درصد می باشد با بکارگیری روشهای ازدیاد برداشت پیشرفته EOR به این ارقام حداکثر 20 درصد اضافه خواهد شد که در آن صورت هم بیش از نیمی ازنفت اولیه در مخزن باقی خواهد ماند