سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سید محسن اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق & مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهدوی مزده – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران
حامد یوسفی کوره چی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران

چکیده:
سیستم های مدیریت ترافیک ریلی سیستم های منطقی هستند که هدف از طراحی آنها پشتیبانی و حمایت از مدیریت شبکه های ریلی و خدمات بسیار پیچیده از طریق ارائه دیدگاه های جامع و کل نگر در عملکردهای عملیاتی می باشند. این سیستم ها کارکنان عملیاتی خطوط ریلی را قادر می سازند که در زمان های مختلف به تقاضاهای مختلف جهت ارائه خدمات ریلی بسیار بهتر پاسخ داده و نوعی توازن سریعتر در خطوط را به وجود آوردند. سیستم های مدیریت ترافیک ریلی سیستم هایی هستند که به نوعی پشتیبان فرآیندها و رویه های عملیاتی هستند و اصولا این سیستم ها بر مبنای مفاهیمی همچون: سیگنالینگ، مجموعه اطلاعات عملیاتی سازگار و یکپارچه و فناوری اطلاعاتی پیشرفته، عمل می کنند. روش تحقیق در این پژ<هش، بصورت تلفیقی از روش های توصیفی و تجربی و جمع آوری اطلاعات به 2 صورت کتابخانه ای و اسنادی، تحقیقات و تست های میدانی بوده است. بدیهی می باشد که بدلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع، امکان ورود به عمق و تحلیل جامع موضوع وجود نداشته است.در این پژوهش ابتدا با مراجعه به اسناد و مراجع کتابخانه ای و اینترنتی و با استفاده از کلید واژه هایی که در سرتاسر این پژوهش تکرار شده اند به جستوجوی مجلات و مقالات مرتبط با اسن پژوهش پرداخته ایم و فاکتورهای کلیدی و برخی اصول را از این مراجع استخراج کرده و به تجزیه و تحلیل و رتبه بندی آنها با استفاده از تئوری گری پرداخته ایم، سپس با انجام تست های میدانی به مطالعه تجربی در زمینه مدیریت عملیاتی خطوط ریلی با ارائه یک مطالعه موردی پرداخته ایم.دراین پژوهش سعی نموده ایم که ابتدا به معرفی و ارائه تعاریفی جامع از مفاهیم و مبانی مدیریت ترافیک ریلی بپردازیم و سپس به ارائه یک مطالعه موردی در زمینه مدیریت عملیاتی خطوط ریلی در شرکت قطارهای مسافربری رجا در کشور ایران پرداخته ایم.