مقاله نقش عوامل غيررودخانه اي در تغييرات مورفولوژي مسير آبراهه ها مطالعه موردي: رودخانه باغلار در دامنه شمالي ميشوداغ (شمال غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 113 تا 135 منتشر شده است.
نام: نقش عوامل غيررودخانه اي در تغييرات مورفولوژي مسير آبراهه ها مطالعه موردي: رودخانه باغلار در دامنه شمالي ميشوداغ (شمال غرب ايران)
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل غيررودخانه اي
مقاله مورفولوژي مسير آبراهه
مقاله اسارت رودخانه
مقاله حوضه آبريز باغلار
مقاله شمال غرب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري كشكي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انواع مختلف مورفولوژي مسير آبراهه ها در رودخانه هاي کوهستاني نتيجه واکنش اين آبراهه ها به عوامل رودخانه اي و غيررودخانه اي است. حوضه آبريز باغلار يکي از سيستم هاي رودخانه اي دامنه شمالي ميشوداغ در شمال غرب ايران است که وقوع اسارت و حرکات توده اي، و نقش آنها در تغيير شکل مسير رودخانه، موضوع اين مقاله است. در اين مقاله با اتکا به يافته هاي ميداني و بر اساس تقسيم بندي هاي موجود در مورد انواع مورفولوژي مسير آبراهه ها، مورفولوژي بخش هاي مختلف آبراهه ها مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس، چهار نوع مورفولوژي آبراهه اي مسطح، پله – حوضچه بر روي سنگ مادر، پلکاني و پلکاني – حوضچه اي تشخيص داده شده است. تفاوت در ويژگي هاي بستر مسطح رودخانه در قسمت هاي مختلف مسير، تشکيل آبراهه هاي پلکاني – حوضچه اي و وقوع آشفتگي هاي دوره اي در جريان رودخانه، تغيير بستر مسطح رودخانه به بستر پله – حوضچه در بخشي از مسير و تشکيل آبراهه هايي با بستر پلکاني، از جمله آثار عوامل غيررودخانه اي (اسارت و ناپايداري هاي دامنه اي) در مورفولوژي آبراهه هاي رودخانه باغلار هستند. انجام چنين مطالعاتي مي تواند به ارزيابي بهتر واکنش رودخانه به تغييرات گوناگون در پهنه حوضه آبريز و تامين اطلاعات پايه براي طرح هاي آمايش سرزمين، حفاظت محيط زيست و کنترل سيلاب کمک کند، و شناخت و دخالت دادن عوامل غيررودخانه اي راه را براي طرح معادله هايي کاملتر براي برآورد ميزان حمل بار بستر در رودخانه هاي کوهستاني فراهم مي کند.