سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم ولیعی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشکده علوم و فناوری مهام
حامد علی اکبرزاده –

چکیده:

مشخصات اولیه پودر شامل شکل و نحوه توزیع ذرات در قابلیت تراکم پذیری پودر و دستیابی به خواص بهینه در قطعه نهایی بسیار موثر می باشد. گرانوله نمودن مخلوط پودری بعد از آسیاب یکی از مراحل موثردر حصول نتایج مذکور است. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مشخصات پودر و ترکیب بر دانسیته خام هاردمتال های ،WC-xCoترکیبات مختلف در شرایط گوناگون تهیه گردید .نتایج نشان می دهد که فرآیند گرانوله سازی ذرات باعث افت قابلیت فشرده سازی قطعات م یشود. از طرفی افزودن کمک آسیاب، بخصوص پارافین، قابلیت تراک مپذیری حین پرس را افزایش می دهد؛ اما خواص نهایی را دچار افت می نماید.