سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره نادری – کارشناس زمین شناسی واستاد راهنمای دانش پژوهان پژوهش سرای خیام کرمان
محمد پورغریب شاهی – سرپرست آموزش وپرورش ناحیه ۲ کرمان

چکیده:

زمین لرزه یکی از فعا لیتهای پوسته زمین است ولازمه حیات کره زمین ،وما انسانها با ربط دادن حوادث طبیعی به سرنوشت وخواست خداوند سعی در آرامش دل داریم، اما بخش قابل توجهی از ضرر وزیان آن متوجه ضعف مدیریت و بی توجهی برنامه ریزان به زیر ساخت ها ی آموزشی ،آمادگی،عملیاتی و،…است اگرچه از بروز بحران واقعه ای مثل زلزله نمی توان پیشگیری کرد،اما با درک اصول مدیریت بحران وبا استفاده از فناوری های جدید میتوان از اثرات بد آن بکاهیم. در این طرح پژوهشی بعد ازبیان مسئله که همان عدم جمع آوری اطلاعات سازماندهی شده وبروز درآمده کلیه مراکز آموزشی ،نداشتن مدیریت زمان است، و ضروریت مسئله یعنی برنامه ریزی دقیق قبل از حادثه ،داشتن سرعت عمل امداد ونجات و کننترل وهدایت فعا لیتهای امدادی وکمکهای ارسالی در بعد از حادثه به چگونگی جمع آوری اطلاعات پرداخته شده،از جمله:نقشه ها،عکس ها،چک لیستها،مشخصات آماری وهویتی کارکنان ودانش آموزان،تجهیزات امدادی و…راهر سال بروزرسانی
کرده و دریک لوح فشرده تنظیم شده نهایتا دردر یک اتاق امن بحران نگه داری شوند. در نتیجه با بکار گیری فناوری اطلاعات در مدیریت بحران باعث :سهولت کار با حجم عظیم داده ها- بدون خطا بودن داده ها- مبادله سریع اطلاعات –سازماندهی سریع نیرو های انسانی ومالی –داشتن مدیریت زمان ونجات افراد بیشتر –داشتن هویت مجروحان وفوت شدگان –راه اندازی سریع مدارس وادارات و…خواهد شد.