سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین رحیمی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
جواد مومنی – کارشناس ارشد جامعه شناسی مدرس پیام نور

چکیده:

ایران سرزمین اسرار و شگفتی هاست . یکی از شگفت آمیزترین اسرار این سرزمین قنات است این پدیده جغرافیایی رابطه متقابل انسان و محیط را به تصویر کشیده و حکایت از آن دارد که انسان های گذشته سعی داشته اند رابطه ای دوستانه با طبیعت برقر سازند حفر قنات در دل اراضی خشک و نیمه خشک گرچه با هدف شرب، کشاورزی و دامپروری صورت گرفته اما توسعه پایدار را در قلمروهای مذکور ایجاد نموده است. این پدیده دارای کارکردهای متفاوتی در ابعاد اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی بوده به نحوی که می توان آن را عامل نیرومندی در نحول اقتصادی، فرهنگ، تاریخ و ایجاد تعادل بیولوژیک و جلوگیری از تخریب سفره های آب زیرزمینی در قلمروهای خشک و نیمه خشک دانست. هدف این مقاله بررسی کارکرهای اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و زیسن محیطی قنوات در توسعه پایدار نواحی خشک و نیمه خشک کشور می باشد تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی با مراجعه به منابع موجود کتابخانه ای می باشد. نتیجه حاکی از ان است که قنوات با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای آب به منظور شرب، بهداشت، کشاورزی ، صنعت و … در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران اهمیت بسزایی داشته به نحوی که توسعه پایدار این نواحی مرهون قنات هاست لذا تدوین راهبردهایی در خصوص استفاده از این منابع آبی لازم به نظر می رسد: ۱- ضمن توجه به نیازهای نسل کنونی حقوق نسل های آتی نیز محفوظ بماند. ۲- به ساختار حساس، آسیب پذیر و شکننده منابع طبیعی نواحی خشک و نیمه خشک صدمه وارد نیامده و تعادل بیولوژیک از طریق رابطه متقابل انسان و محیط در این نواحی حفظ شود.