سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
هانا علی پناهی – مهندسی معماری، گروه معماری، پردیس علوم و تحقیقات کردستان، دانشگاه ازاد اسلامی، سنندج، ایران
صلاح الدین مولانایی – دکترای معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده:
در شهرهای امروزی مجتمع های تجاری همسو با رشد و تراکم هرچه بیشتر شهری، دچار تغییر و تحول و ازدیاد خاصی شده اند. مجتمع های تجاری به عنوان بازوی توانمند اقتصادی و نمادی از قدرت مالی، نقش تعیین کننده ای در شهرها دارند و مسئله اصلی این پژوهش نیز بررسی نیاز به فضاهای تجاری خرد و کلانی که در نقاط کلیدی وحتی حاشیه ای شهرها باید بر پا شوند و تأثیر آنها بر اوضاع اقتصادی و سپس گردشگری حاکم بر آن شهر است؛ در این راستا مقاله پیش رو ابتدا با روش اسنادی به تبیین مفاهیم پژوهش پرداخته و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به تفسیر اهمیت اقتصاد و گردشگری و نیاز به فضاهای تجاری در شهرها پرداخته است. هدف پژوهش بهبود وضع اقتصاد شهری و ارتقاء سطح گردشگری و بلطبع تعامل فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی خواهد بود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراکز تجاری در صورتی که معیارهای مناسب را از لحاظ موقعیت، عملکرد، مدیریت و برنامه دارا باشد، نقش بسزایی در اقتصاد شهری و همچنین تأثیر مستقیم بر جذب گردشگر تجاری در مناطق واجد شرایط خواهد داشت.