سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیده ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

وقتی می گوییم موحد هستیم و ادعای مسلمانی می کنیم، باید در روش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تبلیغی، اداری، فردی و … مؤمن و موحّد بوده و به اسلام عمل کنیم. باید سعی نمود نه تنها در شعار بلکه در عمل با معیارها وارزش های اسلامی حرکت کنیم و جامعه را بر اساس این معیارها عادت داده و بسازیم. یکی از تعالیم و آموزه هایی که اسلام، تأکید فراوان بر آن دارد، اقتصاد سالم است. اقتصاد اسلامی با ایمان، اخلاق، عقیده و عمل آمیخته است و موضوعاقتصاد سالم از اسلام، توحید، ایمان به خدا، اخلاق و تقوی جدا نبوده و در بطن ارزش های اسلامی نهفته است. است. هر اموالی در هر جایی که در اختیار انسان است به طور » اسراف « یکی از آفت های اقتصاد سالم، مفهومامانت در نزد او به ودیعه گذاشته شده است و برای آن ها حساب و کتابی است. در مقاله حاضر نویسنده به مقوله اسراف در قرآن و روایات و نقش مخرّب آن در اقتصاد سالم پرداخته است و براین مطلب تأکید دارد که قرآن کریم یک نظام اقتصادی مناسب را با اهداف کلی خود هدایت می کند و خطوط کلی آن را ترسیم می نماید