مقاله نقش مديريت رسانه در تحول بحران از تهديد به فرصت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 141 تا 162 منتشر شده است.
نام: نقش مديريت رسانه در تحول بحران از تهديد به فرصت
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله راهبرد انفعالي
مقاله راهبرد فعال
مقاله راهبرد فوق فعال
مقاله راهبرد واکنشي
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل اربطاني طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران ها جزء جدايي ناپذير زندگي اجتماعي به شمار مي روند و روزبه روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده مي شود. از سوي ديگر، رسانه هاي جمعي نيز در چند دهه اخير از چنان رشد و تأثيري در جوامع برخوردار شده اند که به بخش جدايي ناپذيري از زندگي بشر مبدل گرديده اند. رسانه ها در عين حال، به دليل کارکردهاي متعدد، به صورت جزئي از انواع بحران ها درآمده اند چنان که بحراني را نمي توان بدون حضور رسانه هاي جمعي در آن تصور کرد. شيوه عملکرد رسانه ها در بحران ها، به نحوه مديريت و راهبري آنها برمي گردد. به عبارت ديگر، اين مديريت رسانه هاست که با اتخاذ راهبرد مشخص در قبال بحران، عملکرد رسانه را در قبال آن رقم مي زند. مقاله حاضر، بر آن است که با تشريح انواع راهبرد هاي رسانه اي به تبيين نقش رسانه هاي فوق فعال در تبديل بحران به فرصت بپردازد و راهکارهايي براي سياستگذاران و مديران رسانه ملي در جهت ايجاد رسانه اي با ويژگي هاي ياد شده ارايه دهد.