سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حسن دیواندری – دانشجوی دکترای راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد لواسانی – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
گودرز شفیعی ثابت – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آمار بالای تلفات جانی و مالی ناشی از حوادث ترافیکی در کشور جامعه مسئولین قانون گذاران و مهندسین بخشهای ترافیک و حمل و نقل را به بررسی علل و عوامل این آمار بالا و اندیشیدن در خصوص روش های کاهش نرخ آن در کشور سوق می دهد.در نتیجه تحقیقات گسترده مشخص شده است.که می توان با عمل به اصول سه گانه مهندسی آموزش و اعمال مقررات شاهد کاهش خسارات ترافیکی در کشور بود.در سالهای اخیر و پس از اجرائی شدن اصول اثر کاهشی آنها بر نمودار صعودی تلفات سالیانه در کشور دیده شد.علی رغم این کاهش تعداد تلفات در کشور ما همچنان بسیار بالا می باشد.و از این رو تشکیل موج دومی از فعالیت ها که این بار باید سبب سریع تر شدن روند نزولی تلفات در سال شود.الزامی به نظر می رسد.این موج نیز بر مبنای اصول سه گانه دیگری شامل تداوم جامعیت و مشارکت استوار می باشد که با اعمال آنها و مهم تر از آن پیگیری در اجرای آنها می توانیم امنیت جاده های کشور را بالاتر برده و جان بسیاری از شهروندان و مسافران را از خطرات احتمالی نجات دهیم.