سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محسن رضائی – کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
محمدعلی شجاعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین

چکیده:
معماری پدیده ای، خلاقانه است، که از پیشینه ای کهن برخوردار است و آثار آن، به شکل بنا ها و ساختمانهای متعدد در جهان پراکنده است. این ساختمان ها و بنا ها، باید تعامل مناسبی با محیط طبیعی و مصنوعاطراف خود برقرار نمایند. هدف اصلی این مقاله، این است که، با شناخت مفهوم معماری و همچنین آشنایی بابستر طراحی منظر و سیاست های نگرش به منظر، به طراحان در بحث انتخاب بهترین نوع، در حل مسئلهطراحی کمک نماید. راهبرد کلی این مقاله، به صورت کیفی است و بهره گیری از هر دو روش کتابخانه ای ومیدانی صورت پذیرفته است. امید است که این مقاله، کمکی هر چند کوچک، در راستای تعامل هر چه بهترطرح های خلاقانه معماری با محیط و منظر نماید.