سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
آرش بناساز – مهندس ارشد فرآیند بخش فرآیندشیراز- خیابان ارم شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

چکیده:
بدون تردید به منظور ارتقاء صنعت در ایران علاوه بر اهتمام ویژه به امر پژوهش های بنیادی و کاربردی لازم است نقش ارزنده و تأثیر گذار شرکت های طراحی و مهندسی فرایند نیز در توسعه این صنعت مد نظر قرار گیرد اینگونه شرکت ها که دارای سابقه ای بیش از ربع قرن در ایران میباشند تاکنون نتوانسته اند به جایگاه شایسته ای دست یابند از این رو در این مقاله سعی بر این است که چالش ها و فرصت های موجود مورد ارزیابی و یا ارایه پیشنهادات و راه کارهایی چشم انداز آینده را بهتر ترسیم نمود به همین خاطر ضمن پرداختن به تاریخچه و موقعیت فعلی اینگونه شرکت ها در کشورمان محورهای عمده جهت افزایش کارآیی آنها بررسی می شوند. البته نیازی به تأکید نمی باشد که کشور غزیزمان ایران با دارا بودن ذخایر بسیار غنی نفتی و گازی در جهان امروز ضمن دارا بودن جایگاه بسیار ممتازی در تأمین نیازهای انرژی در جهان به عنوان قطب پتروشیمی منطقه و بلکه جهان نیز می تواند و می باید که مطرح باشد از این رو لزوم پرداختن به امر پژوهش و تحقیق و توسعه در تمام واحدهای پ صنعتی در سراسر کشور و همینطور برنامه ریزی کلان و اصولی به منظور افزایش توان علمی و نوع آوری در مراکز پژوهشی و دانشگاهی ذی ربط و مشارکت گسترده و هدفمند با کانونهای تولید دانش فنی و توسعه مرزهای دانش در سایر کشورها و سرمایه گذاری اصولی در قالب برنامه های توسعه کشور در جهت ارتقاء موقعیت علمی و فن آوری ایران در این صنعت و صدور خدمات علمی و مهندسی به سایر کشورها قطعاً بسیار حائز اهمیت و ضروری می باشد از سوی دیگر در این مسیر نبایستی نقش و اهمیت شرکت های تولید خدمات مهندسی و طراحی که اصطلاحاً به آنها مهندسین مشاور و یا پیمانکاران EPC اطلاق میشود از چشم دور بماند زیرا لاجرم توسعه و تعمیق این صنعت در سطح کشور مرهون ارتقاء و پیشرفت کیفی و کمی اینگونه شرکت های فرایند محور می باشد