سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مژگان علوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی ومنابع طب
عبدالعظیم آجیلی – دانشیارگروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین

چکیده:
بشریت سال ها ست به این حقیقت پی برده که درک صحیح کنش و واکنش درون اکوسیستم هایی که تأمین کننده غذا و پشتوانه انکار ناپذیر بقای انسان است ، جز با نگاهی همه نگر و جامع نگر مبتنی بر علم اکولوژی امکان پذیر نیست . خطر نابودی اکوسیستم ها و منابع طبیعی، آینده بشریت را با وضع مبهم و نا معلومی مواجه می کند و این احتمال وجود دارد که تا نیم قرن آینده، قسمت اعظم گونه ها، زیستگاه ها، اکوسیستم ها و به عبارت دیگر منابع طبیعی را از دست داد. بنابراین با درک مدیریت صحیح منابع طبیعی که در اصل مبتنی بر درک صحیح مفاهیم اکولوژیک است ، اکولوژی یا بوم شناسی می تواند در تجزیه و تحلیل و علت یابی مشکلات زیست محیطی کمک قابل توجهی نموده و در یافتن راه حل مناسب با توجه به عملکرد اعضااکوسیستم ها راهگشا و گره گشا باشد . موجودات زنده برای رشد و بقا وتولید مثل به مواد غذایی و انرژی نیاز دارند. تامین کوتاه مدت غذا امری امکانپذیراست . اما در دراز مدت افزایش تقاضا برای غذا،کشاورزی پایدار را می طلبد. کشاورزی، محیط زیست را به مخاطره می اندازد وآثار محیط زیستی اقتصادی نامطلوبی را به جای می گذارد. از مخاطرات کشاورزی می توان به خسارت ناشی از شیوع آفات،فرسایش خاک، بهره برداری بی رویه از منابع آب و از بین رفتن تنوع ژنتیکی اشاره کرد.بنابراین شناسایی عوامل تهدیدکننده زیست محیطی و نقش آن در کشاورزی پایدار برای حذف این آلاینده ها بسیارضروری می باشد .در مطالعه حاضرکه به صورت مروری و براساس منابع کتابخانه ای،اسنادومدارک مکتوب وپایگاه های اطلاعاتی تهیه شده است ،سعی بر آن است تا نقش محیط زیست و اکولوژی بر کشاورزی پایدار مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی در این زمینه ارائه گردد.