سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود مومنی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ج

چکیده:

محدودیت آب و خاک، افزایش نیاز به مواد غذایی، استفاده بیشتر از زمان و … توجه دانشمندان را به این نکته معطوف ساخته است تا کمبود غذا را با افزایش محصول در واحد سطح جبران نمایند. یکی از تکنیکهای جدید که از عمر آن در کشورهای جهان سوم بیش از دو دهه نمی گذرد، بهره برداری از گلخانه های بلند است. این نوع کشت در ایران از 15 سال پیش شروع شده و با سرعت فزاینده ای رو به رشد است. کشت و تولید محصولات گلخانه ای از جهت اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت بالایی برخوردار است و توسعه این بخش می تواند موجبات اشتغالزایی بسیاری از افراد، بخصوص دانش آموختگان بیکار بخش کشاورزی را فراهم آورد. در این مقاله پس از پرداختن به خصوصیات کشتهای گلخانه ای نسبت به کشت مزرعه ای، پتانسیلها و قابلیتهایی که در دانش آموختگان مهندسی ماشینهای کشاورزی در زمینه توسعه کشتهای گلخانه ای وجود دارد اشاره شده است