مقاله نقش گردشگري در توسعه اجتماعي- اقتصادي مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري: مطالعه موردي بخش سامان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روستا و توسعه از صفحه 113 تا 126 منتشر شده است.
نام: نقش گردشگري در توسعه اجتماعي- اقتصادي مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري: مطالعه موردي بخش سامان
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله مناطق روستايي
مقاله توسعه روستايي
مقاله مطالعه موردي
مقاله سامان (بخش)
مقاله چهارمحال و بختياري (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدرامين
جناب آقای / سرکار خانم: تركي هرچگاني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، گردشگري و به ويژه گردشگري روستايي گستره اي جهاني يافته است و پديده اي برآمده از توسعه همه جانبه نوآوري هاي فناوري در دوران نوين به شمار مي رود. آنچه گردشگري را به عاملي در روند توسعه مبدل كرده است، جريان هاي سرمايه، فرهنگ و اطلاعات، در يك همپوشي با عواملي چون افزايش درآمد، سطح رفاه، اوقاع فراغت بيشتر و بهبود ارتباطات است. براين باور، تحقيق فرارو در پي پاسخ بدين پرسش است كه گردشگري چه نقشي در توسعه اجتماعي- اقتصادي نقاط روستايي در بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختياري دارد. مطالعات ميداني و پرسشنامه هاي تكميل شده از سوي 376 نفر در قالب نمونه آماري منتخب به روش كوكران در پانزده روستاي گردشگرپذير نشان مي دهد كه ميان افزايش شمار گردشگران، رونق گردشگري و بهبود شاخص هاي اجتماعي- اقتصادي رابطه معني دار وجود دارد.