سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم حسین نیا – دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم در
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احد توسلی – دانش

چکیده:

تخمین صحیح روانآب مستقیم در ارزیابی اثرات کیفیت آب ناشی از تغییرات کاربری دارای اهمیت بالایی میباشد. اگر هدف طرحریزی ایجاد یک جامعه پایدار است، بایستی اثرات بلند – مد ت تغییر کاربری مد نظر قرار گیرد. برای شبیهسازی اثرات تغییر کاربری بر حوزه آبخیز، مدلهای هیدرولوژی و کیفیت آب زیادی توسعه یافته است که معمولا با یک سامانه اطلاعات جغرافیایی ادغام شده اند.