سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد سراج – کارشناس شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

پهنه گسله کازرون ، کمربند چین خورد ه- رانده زاگرس را به دو بخش فارس و لرستا ن- خوزستان تقسیم نموده اس ت. فعالیت این گسل سبب بالا آمدگی و خمش تاقدیس گیسکان در منطقه برازجان ( 60 کیلومتری شمال بندر بوشه ر) گردیده و همین مسئله باعث رخنمون سازند کژدمی با سن کرتاسه میانی شده اس ت. در این تاقدیس سازندهایی نظیر آسماری، سروک و داریان به عنوان پتانسیلهای سنگ مخزن نفت رخنمون یافته ان د. وجود تراوشات نفتی ( در قالب چشمه های نفت ی) در دامنه جنوبی این تاقدیس خشک حکایت از آن داردکه منشاء تراوش احتمالا از میادین نفتی مجاور می باش د. با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور ، برر سیهای صحرایی و اطلاعات زیر سطحی، ضمن شناسایی پهنه گسله کازرون، ارتباط این ساختار با ساختارهای زیر سطحی در محیطGIS مشخص گردی د. نتایج این انطباق نشان داد که رده اصلی این پهنه گسله ضمن بریدن سطحی و عمقی میدان نفتی نرگسی، شرایط برای زهکشی( سرریز) نفت از این میدان به دامنه جنوبغربی تاقدیس خشک گیسکان فراهم نموده است