سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه نوری – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سیدرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

مهارتهای فراساحلی ائم از حفاری، تولید و انتقال، سیستم هایی هستند که از مولفه های متعددی شامل سازه ها، تجهیزات، ابزار آلات مختلف همچنین مراحل معین عملیاتی و پرسنل عملیات تشکیل یافته اند. طراحی و عملیات این سیستمها می بایستی مطابق ترازهای قابل قبولی از خطرات احتمالی صورت پذیرد.
مبنای اصلی شکست های سازهای منسوب بهخطاها و نقایص مرتبط با مراحل طراحی، ساخت به خصوص عملیات است. کاهش خطرات احتمالی این شکستها، مستلزم همگام شدن مدیریت ایمنی با دوره عمر سازه است.
پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی نقش HSE درکاهش احتمال خطر تصادم کشتی با سازه های فراساحلی فعال در صنعت نفت و گاز فراساحلی بخش UK خلیج مکزیک پرداخته است.