مقاله نمادانگاري قصيده عينيه ابن سينا و بازتاب آن در انديشه عارفان مسلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه 1 تا 26 منتشر شده است.
نام: نمادانگاري قصيده عينيه ابن سينا و بازتاب آن در انديشه عارفان مسلمان
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمادانگاري
مقاله تعالي روح
مقاله هبوط نفس
مقاله مرغ جان
مقاله دوگانگي جان و تن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگي هبوط روح آدمي از عالم علوي و نزول آن در قفس جسماني، از مباحث غامض فلسفي و عرفاني است. دوگانگي ميان جان لطيف و جسم کثيف از موضوعات مورد بحث در بيشتر مکاتب فکري – فلسفي و عرفاني است. در اين زمينه ابن سينا با دفاع از نظريه «دوگانگي روح و تن» مانند بسياري عرفاي مسلمان، از پيشگامان تصوير هبوط روح در جسم به صورت نمادين است. قصيده عينيه ابن سينا نيز در بين آثار انديشمندان مسلمان، در زمره آثاري به شمار مي آيد که با زبان نمادين به تبيين دوگانگي روان و بدن مي پردازد.
اين نوشتار به بيان رمزپردازي، چگونگي شکل گيري آن و عوامل موثر در پيدايش داستان هاي رمزي – عرفاني در آثار متفکران مسلمان مي پردازد. مطالعه منشاهاي گنوسي، نوافلاطوني و اخوان الصفا در قصيده و تاثير آن بر مفاهيم عرفاني و تطبيق بيان نمادين اين قصيده با مفاهيم صوفيانه عارفان مسلمان در کنار پردازش تعلق روح به عالم بالا، هبوط غيرارادي آن و بيان دوگانگي تن و جان و چگونگي رابطه آن دو با هم، از ديگر موضوعات مورد بحث در اين مقاله است. در پايان به بررسي راه هاي رهايي نفس لطيف باقي، از اسارت زندان جسم فاني خواهيم پرداخت.