مقاله نوع شناسي مطالعات مديريت اسلامي به عنوان يک دانش ميان رشته اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه 197 تا 220 منتشر شده است.
نام: نوع شناسي مطالعات مديريت اسلامي به عنوان يک دانش ميان رشته اي
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله دين
مقاله علم ديني
مقاله مديريت اسلامي
مقاله نوع شناسي
مقاله دانش ميان رشته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، پس از ارايه تعريف از علم و دين و تشريح رابطه آنها، «علم ديني» و رويکردهاي مختلف نسبت به آن تشريح مي شوند. در ادامه، ضمن تبيين حوزه بحث علم ديني، جايگاه ارزش ها در علوم مورد توجه قرار گرفته و روش هاي ارزش محور کردن علوم (تکنيک تهذيب علوم و بومي سازي) مورد اشاره واقع مي شوند و ميان رشته اي بودن مديريت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش اصلي مقاله، به تشريح ابعاد و زوايايي مي پردازد که آثار منتخب از ميان کتاب هاي مديريت اسلامي بر مبناي آنها تجزيه و تحليل مي شوند. در يک بررسي اجمالي مشخص شد حدود 70 جلد کتاب در اين زمينه تاليف شده که در اين مقاله 13 کتاب مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي فراتحليلي مقاله، از چهار بعد به اين منابع پرداخته مي شود که شامل بررسي محتوايي و موضوعي، بررسي روش شناختي، بررسي منابع مورد استفاده و در نهايت بررسي مولفان و نويسندگان مي شود.