مقاله نوع شناسي پاركهاي علمي و فناوري با رويكرد مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در رشد فناوري از صفحه 2 تا 9 منتشر شده است.
نام: نوع شناسي پاركهاي علمي و فناوري با رويكرد مديريت دانش
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل چهار حلقه اي مديريت دانش
مقاله پارك هاي علمي و فناوري
مقاله نوع شناسي پاركها
مقاله پاركهاي علمي و فناوري و كارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرقاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلسله مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق، فناوري، توسعه و همچنين فاصله قابل توجه بين تبديل ايده هاي علمي و تحقيقاتي به محصولات و خدمات از واقعيتهاي جهان كنوني است. كشورهاي توسعه يافته جهان براي حل اين چالش، كل نظام علمي و فناوري و صنعتي جامعه، از ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول نهايي را در يك نظام كلي تحت عنوان نظام نوآوري در كنار هم و در تعامل با هم در نظر مي گيرند، يكي از اجزاي اين نظام پارك هاي علمي و فناوري است كه نقشي مهم در يكپارچه سازي توليد دانش و تجلي آن در محصولات و خدمات دارد.
در اين نظام وجود رويكرد مديريت دانش، نقش مهمي در پيوند دادن دانش و فناوري ايفا مي كند. پاركها كه از مزاياي نزديكي به منابع مهم سرمايه معنوي، زيرساختهاي مناسب و سياستهاي راهنمايي كننده بهره مند مي شوند و شركتهاي مبتني بر فناوري و موسسات دولتي را در يك محيط مديريت شده حمايت مي كنند از طريق تلفيق با مديريت دانش تعامل، توسعه فناوري و رشد اقتصادي را تسهيل مي كنند. در اين مقاله پس از مرور مختصري بر تعاريف مديريت دانش از ديد انديشمندان، مبحث پارك هاي علمي و فناوري با تمركز بر نوع شناسي پاركها مطرح مي شود. به دنبال آن دسته بندي انواع پاركها به لحاظ هدف از شكل گيري بررسي مي شود.