سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
اردشیر شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
علی ملایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
مجید خزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
یکی از عوامل مهم و تعیین کننده که در سرلوحه نیازمندیهای مادی جوامع بشری قرار گرفته است آب می باشد. کهماده اصلی زندگی موجودات و از جمله انسان را تشکیل می دهد. در سالهای اخیر تلاش هایی در استفاده از تکنولوژیهایسازگار با طبیعت در کنترل، تغذیه و مدیریت منابع آب صورت گرفته است که نمونه آن ایجاد سدهای زیرزمینی درمناطق مختلف می باشد. بررسی حاضر در استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور تعیین مناطق مناسب برای احداث سدزیرزمینی برای ذخیره و تأمین آب در مناطق خشک استان پی ریزی شده است. در همین راستا مرکز تحقیقاتجهادکشاورزی با پیشنهاد گزینه های مناسب اقدام به انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی نمود در همین راستا حدود6 سایت انتخاب گردید و اطلاعات هر کدام از نقاط گرد آوری گردید بعد از تعیین نقاط مناسب و از بین سایت هایپیشنهادی استان سایت تنگ نایاب در حوالی روستای کت و خارستان از توابع شهرستان بهمئی انتخاب گردید. بعد ازانتخاب نهایی تنگ نایاب مطالعات زمین شناسی، ژئوفیزیکی و هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی روی این مناطق متمرکز وبررسی گردید. سدهای زیرزمینی با توجه به هزینه های پایین روش ساخت آسان ذخیره آب بهداشتی و مزایای بسیاریکه نسبت به سدهای اصلاحی دارند. بخصوص با توجه به آب و هوای خشک و نیمه خشک ایران می توانند یک روش مقرون به صرفه و ساده برای استفاده از آب های زیرزمینی باشند.