مقاله نگاهي به دو زبانگي در واژه هاي مركب خاقاني (مقاله كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه 161 تا 172 منتشر شده است.
نام: نگاهي به دو زبانگي در واژه هاي مركب خاقاني (مقاله كوتاه)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاقاني
مقاله دوزباني
مقاله واژه هاي تركيبي
مقاله تصوير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضيلت بهبهاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاقاني در شعرهايش با كاربرد قواعد واژه سازي زبان فارسي، واژه هاي مركبي را ساخته است. بسياري از اين واژه ها، پيش از خاقاني به كار نرفته و پس از او نيز در آثار شاعران و نويسندگان ايراني نيامده است.
اين مقاله به علل پيدايش چنين پديده اي از ديدگاه زبان و ادبيات مي پردازد.