مقاله نگاهي به فراهنجاري دستوري در اشعار م. سرشك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه 1 تا 20 منتشر شده است.
نام: نگاهي به فراهنجاري دستوري در اشعار م. سرشك
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صورتگرايان روسي
مقاله برجسته سازي
مقاله فراهنجاري دستوري
مقاله اشعار م. سرشك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بامدادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به اعتقاد صورت گرايان روسي، هر شاعر و نويسنده براي آفرينش اثر ادبي خود، به انواع فراهنجاري ها و قاعده افزايي ها در زبان دست مي زند و با نامتعارف ساختن آن، باعث نوعي برجسته سازي مي شود. يکي از اين فراهنجاري ها، گريز از قواعد دستوري حاکم بر زبان است که در واقع، وجه تمايز زبان ادبي از زبان غير ادبي نيز هست. در اين شيوه شاعر با تخطي از قواعد دستوري، گزاره پيام را به پس زمينه فرستاده و خود پيام را در معرض کانون توجه مخاطب قرار مي دهد. از آنجايي که ذات شعر بر دستور گريزي بنا شده است، نمود اين گونه فراهنجاري در شعر هر شاعري فراوان است؛ اما نحوه استفاده از اين امکانات به توجه به توانايي، نبوغ و استعداد هر شاعري متفاوت است. در اين پژوهش فراهنجاري دستوري در اشعار م. سرشک (شفيعي کدکني) مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که او چگونه با برهم زدن و آشفته کردن محور جانشيني (بخش صرفي) و محور هم نشيني کلام (بخش نحوي) در جهت غريبه کردن زبان شعري اش گام برداشته است و اين تغييرات تا چه مايه در آفرينش اشعار او مهم بوده است. نتيجه پژوهش بيان كننده اين واقعيت است که اين آشفتگي بيشتر در محور هم نشيني کلام روي داده و در تمامي موارد آن، اصل جمالشناسيک و رسانگي رعايت شده است.