مقاله نگاهي به معضلات و الگوي راهبردي ترويج اخلاق در سازمان هاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 93 تا 103 منتشر شده است.
نام: نگاهي به معضلات و الگوي راهبردي ترويج اخلاق در سازمان هاي آموزشي
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله سازمان هاي آموزشي
مقاله عناصر دروني
مقاله بيروني
مقاله مسووليت اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شالباف عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بروز و رواج رفتارهاي غيراخلاقي در حوزه هاي مختلف آموزشي از مهمترين معضلات سازمان هاي آموزشي در عصر فعلي است. پيشگيري از اين رفتارها و حل معضلات، ضرورت نيازمندي اين نوع سازمان ها را به اخلاق متجلي مي نمايد. شناخت عناصر دروني و بيروني سازمان هاي آموزشي در اخلاقي كردن آنها رهگشاست، زيرا اخلاق به معناي الگوي رفتار ارتباطي مبتني بر رعايت حقوق خود و ديگران در قبال محيط است.
روش كار: اين نوشتار با مطالعه توصيفي تحليلي به بررسي عناصر دروني و بيروني سازمان هاي آموزشي مي پردازد و مسوليت هاي اخلاقي هر يك از آنها را در قبال خود و ديگران ترسيم مي نمايد.
نتيجه گيري: بروز رفتارهاي غيراخلاقي و رواج آن در سازمان هاي آموزشي (به ويژه در مديريت اين سازمان ها) در عصر جهاني شدن يك تهديد جهاني است و گره گشايي از آن نيازمند برنامه جهاني است. سازمان هاي آموزشي به لحاظ تقدس رسالت خود (تعالي انسان ها) بي نياز از مباحث اخلاقي نيستند و در قبال محيط داخلي و خارجي داراي مسووليت هاي اخلاقي هستند كه عملياتي كردن آنها در محيط هاي آموزشي در رشد تربيتي انسان ها و شكوفايي جوامع نقش موثر داشته و اثربخشي و كارآمدي سازمان ها را در ارايه الگوهاي رفتار ارتباطي و تامين زندگي فرهنگي نمايان مي سازد.