سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
نسترن آقاجری – واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، تهران کارشناس ارشد رشته زمین شناسی، گرایش زمین شناسی نفت، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
بازیافت میکروبی دوره ای ، از جدیدترین روش هایEOR است که نیاز به تزریق محلولی از میکروارگانیزمها و مواد غذایی به درون مخزن نفت دارد. پس از تزریق چاه به مدت چندروز یاچندهفته بسته می شود. این مدت را زمان کشت میکروب گویند که طی آن میکروارگانیزمها با استفاده از غذای آماده شروع به تکثیر و رشد می کنند. سیلابزنی قلیایی نیز روشی دیگراست که در آنPHآب تزریقی با افزودن عوامل بازی افزایش می یابد. در میان انواع روش هایEORاین روش به علت رویه ساده و قیمت ارزان آن درمقابل سایر روش ها مورد توجه قرار گرفته است. تزریق قلیا به درون مخزن بوسیله امولسیون سازی وentrainmentامولسیون سازی وentrapmentتغیر ترشوندگی از آب به نفت، تغییر ترشوندگی از نفت به آب، کاهش کشش سطحی، حل صفحه بین سطحی سخت باعث افزایش بازده تولید می شود. در این مقاله به بررسی مکانیسم های دخیل در این دو روش، مواد مورد استفاده، تاثیر عوامل مختلف برآن ها و مباحث مربوطه پرداخته شده است