مقاله نگرشي اجمالي به درمان هاي رايج در سرطان کلورکتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در نشريه جراحي ايران از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: نگرشي اجمالي به درمان هاي رايج در سرطان کلورکتال
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کلورکتال
مقاله راديوتراپي
مقاله کموتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از يادآوري کلياتي در مورد سرطان کلورکتال درمان هاي جراحي و شيمي درماني و نيز شيمي درماني از نوع ياوري کننده (ادجوانت) و راديوتراپي بحث مي شود. همراه شدن علل مستعد کننده و علل ايجاد کننده و پيدايش سلول هاي اوليه سرطان کلورکتال تا حدود زيادي معلوم شده است. ولي در واقع آنچه نقطه آغاز را ايجاد مي کند به درستي شناخته نشده است. در مورد تکنيک هايي که دوباره بشدت رونق يافته اند که برداشتن کامل مزورکتوم و يا مزوکلون است نيز بحث شده و همچنين در مورد بيماراني که دچار ضايعات متاستاتيک شده اند و چگونگي برخورد با آن پيشنهادهايي ارايه مي شود. اهميت و ميزان حاشيه سالم در اعمال جراحي و نيز تعداد غدد لنفاوي برداشته شده و حتي غدد لنفاوي کوچکتر از يک سانتيمتر و همکاري پاتولوژيست با جراح و بالاخره از تاثير و تعيين دقيق مرحله و ميزان پيشرفت بيماري و استفاده از نقشه لنفاوي براي هر چه بيشتر برداشتن آن غدد گفتگو شده است.