سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

جعفر خلقانی – استادیار و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
محسن ابراهیم پور – استادیار سازمان تحقیقات کشاورزی

چکیده:

گذشته چرا غ راه اینده است بدون گذشته اینده ناتمام است این وجهه نظر اثباتی و تجربه پذیر هم به لحاظ علمی و شناختی و هم در سطوح خرد و ساختاری پذیرفته شده است در ساحت اندیشه گسترش و ژرفش معرفت نیز متکی به پویش گذشته نگر است تا از گذشتگان اموخت بر ان افزود و به دست ایندگان سپرد این مهم علاوه بر اینکه از ندانم کاری دوباره کاری، تشتت، ازمودن ازموده، اشتباهات اتفاقی و تورش می کاهد بلکه مقدمه اختراع ابداع و نواوری است. در حوزه عینی و اجرایی نیز پویایی، استمرار و کارامدی و اثربخشی ، ریشه در بهره گیری از فعالیتها و تجارب گذشته دارد بررسی و تبیین جهاد سازندگی که از نهادهای برخاسته از اندیشه های عالمانه و داهیانه امام خمینی، شعارها و شرایط انقلاب اسلامی بوده است از بدو شکل گیری تاکنون در ابعاد نیروی انسانی تشکیلات سازمانی نقش ها وظایف و مسئولیتها، یا مدها و یافته ها نتایج و اثار، مراحل و تجاربی را طی کرده که شناخت جامع دقیق و معتبر آنها هم الگویی توسعه ای است و هم بدون شک چرا غ راه اینده خواهد بود. در شرایط بی اعتمادی تاریخی به عمال دولتی که ریشه در ظلم و جور حکام محلی وضع انواع مالیاتها، بیگاری کشیدن از روستائیان داشت و در رژیم قبلی به انحا و اشکال بارزی بروز کرد و در وضعیتی که فاصله اجتماعی و احساس حقارت و فقدان همدلی در تعامل یکسویا با ماموران دولت در جامعه روستایی نهادیه شده و احساس بیگانگی دوسویه را به شدت تقویت کرده بود و به همین علت کارگزاران دولتی در همه مراحل برنامه ریزی و اجرای طرحهای عمرانی مستقل ازمردم روستایی تصمیم سازی تصمیم گیری و اجرا می کردند و بالطبع سازه های ان بعد از چند سال مخروبه می شد جهادگران موفق شدند اعتماد متقابل و روابط اجتماعی را در فضای عاری از سلطه و احساس فاصله قدرت بین جهادگران و مردم روستایی تقویت کنند. به بالاترین سطح ممکن براساس یافته های پژوهشی ارتقا دهند.