سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک –مدیریت فنی شرکت حمل و نقل ریلی کشتیرا

چکیده:

در این مقاله سعی شده است بطور خلاصه راه کارهای اجرایی برای ایجاد سیستم PMدر شرکتهای حمل و نقل ریلی ارائه گردد و در ادامه نیز به تحلیل و محاسبهقابلیت اطمینان تعمیرات نیمه اساسی واگنهای 243 هزاریشرکت حمل و نقل ریلی کشتیرانی پرداخته شده است.