سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سلامی کلجاهی –
محمد نجفی، –
وحید حدادی اصل –
سید مهدی قافله باشی زرند –

چکیده:

در این تحقیق اثر پارامترهای مختلفی روی هدایت الکتریکی کامپوزیت های اپوکسی / دوده بررسی شده است . نتایج نشان می ده ند که مواد یونی باعث می شوند که آستانه هدایت در درصدهای کمتری از دوده مشاهده شود . افزایش دمای فرآیندی و متعاقب آن کاهش ویسکوزیته آمیزه نیز به دلیل تشکیل آسان تر شبکه های هادی باعث کاهش مقدار آستانه تجمع می شود . همچنین نتایج نشان می دهند که تأثیر افزایش دمای محیط آزمایش بر روی میزان هدایت الکتریکی به دمای شیشه ای شدن پلیمر بستگی دارد. با افزایش دمای آزمون، هدایت الکتریکی کاهش و در نزدیکی دمای شیشه ای شدن، هدایت الکتریکی افزایش می یابد .