سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا فلاح نژاد – گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم

چکیده:

یکی از کاربردهای تحلیل پوششی داده ها، به دست آوردن یک هدف برای واحدهای تحت ارزیابی است. در این مقاله یک روش کلی برای هدف گذاری واحدهای تصمیم گیرنده که دارای ورودی ها و خروجی های بازه ای هستند، معرفی شده است. با استفاده از روش بیان شده، می توان بسیاری از روش هایی که برای هدف گذاری واحدهای شامل داده های دقیق بکار می رود را به روش هایی برای هدف گذاری واحد های شامل داده های بازه ای تعمیم داد