مقاله هرمنوتيک و مساله تاريخمندي فهم انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 159 تا 183 منتشر شده است.
نام: هرمنوتيک و مساله تاريخمندي فهم انساني
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخمندي
مقاله تفسير
مقاله جامعه شناسي تاريخي
مقاله نسبي گرايي
مقاله هرمنوتيک
مقاله هرمنوتيک رومانتيک
مقاله هرمنوتيک نو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ها غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شالچي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيا اساسا دستيابي به عينيت در فهم تاريخ ممکن است؟ به عبارت ديگر، آيا مي توانيم از يک رخداد تاريخي، گزارشي کاملا عيني و بدون تاثير از ارزش ها، نگرش ها و منافع خودمان ارايه دهيم؟ آيا رسيدن به يک «تاريخ کامل» و تفسير کامل از يک جريان تاريخي ممکن است؟ و آيا اگر چنين چيزي ممکن نيست، مي بايد در نقطه مقابل، هر روايتي از تاريخ را بپذيريم و گريزي از نسبي گرايي نداريم؟ آيا مي توانيم معيارهايي بيابيم که به کمک آن ها ميزان حقيقت روايت هاي گوناگون تاريخي را نسبت به يکديگر بسنجيم؟ اين مقاله در پي کنکاش در پرسش هاي فوق از منظري هرمنوتيکي است، اما پاسخ هاي هرمنوتيکي اين پرسش هاي در درون نحله هاي مختلف هرمنوتيک يکسان نيست. اين مقاله ضمن پذيرش و تحليل چگونگي تاريخمندي فهم و تاريخمندي مفسر، در عين حال مي کوشد از نسبي گرايي اجتناب ورزد.